Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

KSTARŠIE1. VŠEOBECNĚ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) bližšie upravujú práva a povinností zmluvných strán, ktoré dopĺňajú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi prevádzkovateľom predaja na diaľku, spoločnosťou M.Z.O., s.r.o., Dohňany 534, 020 51 Dohňany, IČO: 46116788, IC DPH: SK2023231331, zapísaná v Okr. Registri Okr. Súdu v Trenčíne, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 24319/R (ďalej len ako „predávajúci“) ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým môže byť právnická osoba, fyzická osoba -podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ (tzv. spotrebiteľ) (ďalej aj ako „kupujúci“), na predaj tovaru kupujúcemu cez internetový obchod pod názvom eShop (ďalej len ako „Objednávka“). Objednávka a VOP sa ďalej označuje aj ako „Kúpna zmluva“.

2. Predávajúci a kupujúci spolu ďalej v týchto VOP vystupujú ako „strany“ a/alebo „zmluvné strany“.

3. Právne vzťahy medzi stranami, upravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho podnikateľ sa spravujú aj ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (ďalej aj ako „Zákon elektronickom obchode“) ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi obchodný zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

4. Právne vzťahy medzi stranami, upravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho spotrebiteľ sa spravujú ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), zákonom číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákonom o elektronickom obchode, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľský zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

5. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné obchodné podmienky, s ktorými ste sa vopred oboznámili a rovnako s potvrdením platby potvrdzujete povinnosť platby za tovar. Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

6. Povinnosť predávajúceho je dodať tovar podľa zmluvy na dohodnuté miesto a za dohodnutých podmienok a povinnosť kupujúceho je za neho zaplatiť. Ak zákazník tovar neprevezme podľa dohody a tento sa vráti, kúpna zmluva sa neruší. Zmluva stále platí. V takomto prípade v zmysle Občianskeho zákonníka máme právo vymáhať kúpnu cenu vrátane nákladov na dopravu prostredníctvom spoločnosti zabezpečujúcej správu nezaplatených faktúr, dlhov a zákonných peňažných a nepeňažných nárokov v akejkoľvek hodnote a forme. 

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa sídla: M.Z.O., s.r.o., Dohňany 534, 020 51 Dohňany, IČO: 46116788, IČ DPH: SK2023231331

Adresa predajne: KTM Púchov, Streženická cesta 748, 020 01 Púchov

e-mail: info@ktmpu.sk

tel: 0905 346 125, 0908 211 718, 0907 762 281

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 032/640 01 09

Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Prostredníctvom predaja na diaľku, t.j. prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, predávajúci ponúka kupujúcemu tovar najmä náhradné diely do motocyklov KTM, doplnky na motocykle značky KTM a oblečenie. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Všetky originálne diely KTM si vyžadujú ODBORNÚ montáž v autorizovanom servise. Pri nedodržaní tejto podmienky NIE JE možné náhradné diely REKLAMOVAŤ ani VRÁTIŤ. Montáž tovaru osobou odborne nespôsobilou môže spôsobiť poškodenie majetku a zdravia.

2. Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy sú len položky tovarov a služieb, ktoré sú uvené v kúpnej zmluve - objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny a ostatné údaje obsiahnuté na internetovej stránke elektronického obchodu sú záväznými údajmi.

3. Objednanie tovaru

Pri objednávaní cez elektronický obchod www.ktm-racing.sk uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

Ak nakupujete ako fyzická osoba: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.

Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou: obchodné meno, IČO, DIČ a IČ DPH, miesto podnikania a sídlo, telefónne číslo, e-mail.

Objednávka musí ďalej obsahovať tieto náležitosti:

- kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v elektronickom obchode).

- množstvo požadovaných kusov produktov

- vybraný spôsob platby

- spôsob dopravy 

Pri náhradných dieloch je uvedený ORIGINÁLNY POČET, ktorý sa na motocykloch nachádza. Tento počet SI MOŽETE ZMENIŤ na Vami požadovaný počet.

Výrobca KM Mattighofen môže niektoré diely nahradiť novším typom. Pri tovare je preto uvedená poznámka "TOVAR MOŽE BYŤ NAHRADENÝ ALTERNATÍVOU VÝROBCU". V takomto prípade sa môže zmeniť aj cena. V prípade zmeny ceny budete vopred informovaní mailom alebo telefonicky.

Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Všetky originálne diely KTM si vyžadujú ODBORNÚ montáž v autorizovanom servise. Pri nedodržaní tejto podmienky NIE JE možné náhradné diely REKLAMOVAŤ.

4. Spracovanie objednávky

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho u výrobcu KTM a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na odoslanie (prípadne na osobné vyzdvihnutie). Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z občianskeho a obchodného zákonníka. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt. O tejto zmene budete kupujúci vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Ceny a platobné podmienky

Uvedené kúpne ceny sú maloobchodné ceny s DPH v mene EURO, bez poplatkov za dopravu. Odoslaním objednávky do nášho systému užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s cenou za doručenie.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade, ak dôjde k zmene ceny od výrobcu. Rovnako si predávajúci vyhradzuje právo zmeny ceny prepravných nákladov v prípade objemnejšieho balíka. O zmene ceny ovaru alebo prepravy bude zákazník vopred informovaný a požiadaný o odsúhlasenie cien.

3. Zákazník sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť, vrátane prepravných nákladov.  V prípade neprevzatia zásielky a neuhradenia dobierkovej sumy má predávajúci nárok vymáhať si 80% zo sumy objednávky.

4. Platba za tovar sa realizuje formou dobierky (platba pri doručení) alebo v hotovosti ( alebo platobnou kartou) v prípade osobného dodania.

5. Výrobca KTM Mattighofen môže niektoré diely nahradiť novším typom. Pri tovare je preto uvedená poznámka "TOVAR MOŽE BYŤ NAHRADENÝ ALTERNATÍVOU VÝROBCU". V takomto prípade sa môže zmeniť aj cena. V prípade zmeny ceny budete vopred informovaní mailom alebo telefonicky.

Dodanie objednaného tovaru

1. Dodacie podmienky a lehoty

Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín. Vzhľadom na široký rozsah náhradných dielov poskytovaných výrobcom motocklov KTM, nie všetok tovar, ktorý je na našom e-shope máme skladom v predajni.

Tovar je označený: SKLADOM (pri tovare, ktorý máme skladom na prevádzke KTM Púchov) alebo NA SKLADE U VÝROBCU (tovar je na sklade u výrobcu KTM Mattighofen)

2. Tovar, ktorý je na sklade u nás vieme dodať okamžite, do 1-2 pracovných dní. Pri tovare, ktorý nie je na sklade, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa a výrobcu motocyklov KTM Mattighofen. V takomto prípade je dodacia lehota spravidla do 7 pracovných dní. Ak doba dodania bude z technických príčin dlhšia, prípadne nesplniteľná, bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky.

3. Ak je pri tovare uvedený dátum dostupnosti, tento dátum je orientačný, t.j. môže sa zmeniť vzhľadom na to, že výrobca spolupracuje s dodávateľmi z viacerých krajín sveta.

4. Spôsob dopravy

Zákazník si môže vybrať spôsob dopravy nasledovne:

- Doručenie na adresu (možnosť platby kuriérovi platobnou kartou)

- Doručenie do výdajného miesta alebo balíkoboxov realizované kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel service. Tento spôsob doručenia zásielok je možný len do maximálnej hmotnosti zásielky 15kg, maximálny rozmer zásielky 69x58x45 cm. Výdajné miesto alebo balíkobox si zákazník vyberie podľa vlastných preferencii. Pri nadrozmerných zásielkách bude zákazník kontaktovaný pre zmenu spôsobu dopravy. 

- Tovar si môže prevziať osobne na predajni, platba v hotovosti, platobnou kartou

- Doručenie do Českej republiky

Pri nákupe nad 50€ je poštovné ZDARMA, okrem zásielok do ČR.

Doručenie kuriérom a poštovné nad 50€ zdama sa nevzťahuje pri zrealizovaní objedávky na motocykle, ktoré máme skladom. Doručenie a platba za doručenie sa v tomto prípade kalkuluje osobitne po vzájomnej dohode v závislosti na vzdialenosti a typu motocykla. 

5. V prípade, ak kupujúci (zákazník) nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a doručenie nezaplateného tovaru.

6. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Všetky originálne diely KTM si vyžadujú ODBORNÚ montáž v autorizovanom servise. Pri nedodržaní tejto podmienky NIE JE možné náhradné diely REKLAMOVAŤ.

7. Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý. V kúpnej cene tovaru nie je zahrnuté dopravné a balné.

8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite po doručení takejto informácie, informovať kupujúceho.

9. Po prevzatí tovaru si zákazník tovar musí vizuálne skontrolovať. Zákazník má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou. Za poškodenie tovaru spôsobené pri preprave nenesieme zodpovednosť. V prípade poškodenia zásielky spôsobenej prepravou je kupujúci (zákazník) povinný informovať prepravcu a spísať s ním škodovú udalosť a rovnako informovat predávajúce o takejto skutočnosti. Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci.

10. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

11. Súčasťou dodávky tovaru je daňový doklad (faktúra), ktorá je buď súčasťou zásielky alebo môže byť do 15 dní od dodania tovaru (prevzatia tovaru kupujúcim) zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

11. Cena dopravy

Cena dopravného bude uvedená počas objednávania. Predajca si vyhradzuje právo zmeny prepravného v prípade, že sa jedná o rozmernejší náklad alebo vysokú poistnú sumu tovaru. O tejto zmene budete vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

1. Zákazník môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od doručenia.

2. Zákazník tovar vráti na vlastné náklady: osobne, kuriérom,a to nepoužívaný, v bezchybnom stave, originálnom a nepoškodenom balení. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený, so známkami používania, neodbornej manipulácie, pokusov o inštaláciu alebo montáže alebo zašpinený výrobok nebude prijatý. O vrátení tovaru musí do 7 dní od prevzatia výrobku informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Tovar odporúčame posielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Predávajúci ako autorizovaný dealer má právo, posúdiť tento stav vráteného tovaru. V prípade nesplnenia týchto podmienok nebude vrátenie tovaru akceptované.

3. V prípade, ak originálny náhradný diel alebo doplnok Powerpart nebol namontovaný alebo inštalovaný autorizovaným servisom vyžaduje sa doklad od autorizovaného servisu o montáži náhradného dielu zakúpeného na našom e-shope vzhľadom na to, že súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Všetky originálne diely KTM si vyžadujú ODBORNÚ montáž v autorizovanom servise. Pri nedodržaní tejto podmienky NIE JE možné náhradné diely REKLAMOVAŤ ani VRÁTIŤ. Montáž tovaru osobou odborne nespôsobilou môže spôsobiť poškodenie majetku a zdravia.
 

4. Zákazník má možnosť vybrať si iný tovar, alebo mu bude vrátená sumu za objednaný tovar.

5. NEPOSIELAJTE TOVAR NA DOBIERKU. V takom prípade zásielku neprevezmeme. Po obdržaní vráteného tovaru, bude tovar skontrolovaný a po posúdení bezchybného stavu, Vám budú peniaze za tovar (bez poštovného) zaslané na Váš účet. Na vrátenie sumy si obchodník vyhradzuje lehotu 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

6. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, predmetom ktorej je najmä:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

7. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, môže tak urobiť prostredníctvom formulára

Formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy

8. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Adresa na vrátenie tovaru:

KTM Púchov

Streženická cesta 748

020 01 Púchov

9. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný tovar, pri ktorom odstupuje od Kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, čistý, kompletný v stave v akom mu bol dodaný (vrátane návodu na obsluhu a pod.). Predávajúci ako autorizovaný dealer má právo, posúdiť tento stav vráteného tovaru. V prípade nesplnenia týchto podmienok nebude vrátenie tovaru akceptované.

10. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku neodborného zaobchádzania s tovarom. Ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu.

11. Tovar, ktorý je súčasťou ELEKTROINŠTALÁCIE alebo akýmkoľvek spôsobom má vplyv na funkčnosť elektroinštalácie motocykla, NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ, vzhľadom na to, že neodborným pokusným skúšaním takýchto dielov na motocykli, dochádza k poškodenou funkčnosti týchto náhradných dielov.

12. Tovar, ktorý je súčasťou HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU motocykla alebo akýmkoľvek spôsobom zasahuje do funkcie tohto systému nie je možné vrátiť ani reklamovať.

13. Kupujúci, ktorý je podnikateľom nemá právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

STORNO

Objednávku môžete stornovať e-mailom alebo telefonicky do 24 hodín.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

- tovar sa už nevyrába, je vypredaný alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

- ak má kupujúci akýkoľvek finančný záväzok po lehote splatnosti voči predávajúcemu

- ak je kupujúci v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z uzavretých zmlúv s predávajúcim

Reklamačný poriadok

1. Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od vybraného prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. Pokiaľ áno, tak je povinný ďalej skontrolovať, či ozaj došlo k poškodeniu tovaru v zásielke. O prípadnom poškodení tovaru behom prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tak prepravcu ako i predávajúceho, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru.

2. Ak je nutné tovar reklamovať, prosíme, zistené chyby oznámte čo najskôr predávajúcemu e-mailom na adresu info@ktmpu.sk, alebo písomne na adresu spoločne so základnými údajmi:

- vaše údaje

- aký tovar reklamujete

- dôvod reklamácie

- termín nákupu

3. Vzhľadom na to, že originálne diely KTM si vyžadujú odbornú montáž v autorizovanom servise, je k reklamacií potrebný doklad o odbornej montáži dielu. Bez toho nebude reklamácia akceptovaná.

Reklamačný protokol

Záruka

- Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

- Záruka sa NEVZŤAHUJE na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou a neodbornou inštaláciou, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

- Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje !!!

- Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť v pôvodnom obale.

- Povinnosťou je doklad o zakúpení.

- V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, alebo vrátená peňažná čiastka

- Ak vznikne škoda pri preprave tovaru, za vzniknutú škodu zodpovedá dopravca, nie predávajúci.

- Záručná doba poskytovaná pri predaji tovaru je všeobecne 24 mesiacov odo dňa nákupu.

- Záručná doba plynie od dátumu prevzatia tovaru.

- Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru.

Ochrana a spracovanie osobných dát

1. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím. V priebehu tvorby objednávky sú dočasne uchovávané informácie, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky, ako je obsah nákupného košíka a vaše prihlasovacie meno.

2. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Vyhlasujeme, že súhlas dotknutej osoby si nebudeme vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti kupujúceho (zákazníka)

3. Osobné údaje kupujúceho spracúvame výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaním kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na našom Internetovom obchode.

4. Prevádzkovateľ internetového obchodu ktm-racing.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácii, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne a včasné vybavenie objednávky, t.j. Slovenská pošta,Direct Parcel Distribution,s.r.o, 123Kuriér zabezpečujúce dodanie Vašej objednávky. Na prianie zákazníka prevádzkovateľ kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. O vymazanie svojich údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na ktm-racing.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu: info@ktmpu.sk. O vymazaní údajov, resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať e-mailom do 5 pracovných dní.

5. Využívaním našich služieb súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách e-mailom alebo telefonicky.

6. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami

Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sa vzťahujú na každú Objednávku kupujúceho cez eShop potvrdenú predávajúcim.

2. Ak je kupujúci podnikateľom, zmluvné strany sa dohodli, že na ich zmluvný vzťah sa nebudú aplikovať ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode. 3. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a s nimi súhlasí.

3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi stranami.

4. VOP predávajúceho sú zverejnené aj na internetovej stránke predávajúceho www.ktm-racing.sk

V Púchove, dňa 31.01.2014