Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

STARŠIE1. VŠEOBECNĚ USTANOVENIA

1. Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť M.Z.O., s.r.o., Dohňany 534, 020 51 Dohňany, IČO: 46116788, IC DPH: SK2023231331, zapísaná v Okr. Registri Okr. Súdu v Trenčíne, Oddiel:Sro, Vložka číslo: 24319/R (ďalej len ako „predávajúci“).

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (predajca), ktorým je M.Z.O., s.r.o. , so sídlom Dohňany 534, 020 51 Dohňany, IČO: 46116788, IČ DPH: SK2023231331, prevádzka KTM Púchov, Streženická cesta 748, 020 01 Púchov a kupujúcim (zákazník), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predajcu.

Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky, s ktorými ste sa vopred oboznámili. Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

3. Kontakty:

e-mail: info@ktmpu.sk

tel: 0905 346 125, 0908 211 718, 0907 762 281

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 032/640 01 09

4. Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy sú len položky tovarov a služieb, ktoré sú uvené v kúpnej zmluve - objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny a ostatné údaje obsiahnuté na internetovej stránke elektronického obchodu sú záväznými údajmi.

5. Objednanie tovaru

Pri objednávaní cez elektronický obchod www.ktm-racing.sk uveďte, prosím, nasledujúce údaje:

Ak nakupujete ako fyzická osoba: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.

Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou: obchodné meno, IČO, DIČ a IČ DPH, miesto podnikania a sídlo, telefónne číslo, e-mail.

Objednávka musí ďalej obsahovať tieto náležitosti:

- kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v elektronickom obchode).

- množstvo požadovaných kusov produktov

- vybraný spôsob platby

- spôsob dopravy

Pri náhradných dieloch je uvedený ORIGINÁLNY POČET, ktorý sa na motocykloch nachádza. Tento počet SI MOŽETE ZMENIŤ na Vami požadovaný počet.

Výrobca KTM Mattighofen môže niektoré diely nahradiť novším typom. Pri tovare je preto uvedená poznámka "TOVAR MOŽE BYŤ NAHRADENÝ ALTERNATÍVOU VÝROBCU". V takomto prípade sa môže zmeniť aj cena. V prípade zmeny ceny budete vopred informovaní mailom alebo telefonicky. 

Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Všetky originálne diely KTM si vyžadujú ODBORNÚ montáž v autorizovanom servise. Pri nedodržaní tejto podmienky NIE JE možné náhradné diely REKLAMOVAŤ.

6. Spracovanie objednávky

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky zo strany predávajúceho neznamená uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení potvrdenia o prijatí objednávky dochádza k overeniu dostupnosti tovaru zo strany predávajúceho u výrobcu KTM a kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailového potvrdenia, že je tovar pripravený na odoslanie(prípadne na osobné vyzdvihnutie). Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z občianskeho a obchodného zákonníka. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt. O tejto zmene budete kupujúci vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Pri objednaní tovaru na motocykle STARŠIE AKO 10 ROKOV, sa objednávka považuje za ŠPECIÁLNU. Pre takúto objednávku NEPLATIA podmienky stornovania a vrátenia tovaru.

7. Ceny a platobné podmienky

Uvedené kúpne ceny sú maloobchodné ceny s DPH v mene EURO, bez poplatkov za dopravu. Odoslaním objednávky do nášho systému užívateľ potvrdzuje, že súhlasí s cenou za doručenie. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade, ak dôjde k zmene ceny od výrobcu. Rovnako si predávajúci vyhradzuje právo zmeny ceny prepravných nákladov v prípade objemnejšieho balíka. Zákazník sa zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť, vrátane prepravných nákladov. Platba za tovar sa realizuje formou dobierky(platba pri doručení) alebo v hotovosti v prípade osobného dodania.

Výrobca KTM Mattighofen môže niektoré diely nahradiť novším typom. Pri tovare je preto uvedená poznámka "TOVAR MOŽE BYŤ NAHRADENÝ ALTERNATÍVOU VÝROBCU". V takomto prípade sa môže zmeniť aj cena. V prípade zmeny ceny budete vopred informovaní mailom alebo telefonicky. 

8. Dodacie podmienky a lehoty

Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín. Vzhľadom na široký rozsah náhradných dielov poskytovaných výrobcom motocklov KTM, nie všetok tovar, ktorý je na našom e-shope máme skladom v predajni. Tovar, ktorý je na sklade u nás vieme dodať okamžite, do 1-2 pracovných dní. Pri tovare, ktorý nie je na sklade, sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa a výrobcu motocyklov KTM Mattighofen. V takomto prípade je dodacia lehota spravidla do 7 pracovných dní. Ak doba dodania bude z technických príčin dlhšia, prípadne nesplniteľná, bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky.

9. Spôsob dopravy a platobné podmienky

Zákazník si môže vybrať spôsob dopravy nasledovne:

- Kuriér na dobierku

- Tovar si môže prevziať osobne na predajni, platba v hotovosti, platbnou kartou

V prípade, ak kupujúci (zákazník) nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od kupujúceho náhradu za vzniknuté náklady na objednanie a doručenie nezaplateného tovaru.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Všetky originálne diely KTM si vyžadujú ODBORNÚ montáž v autorizovanom servise. Pri nedodržaní tejto podmienky NIE JE možné náhradné diely REKLAMOVAŤ. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

Predávajúci je povinný tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý. V kúpnej cene tovaru nie je zahrnuté dopravné a balné.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite po doručení takejto informácie, informovať kupujúceho.

Po prevzatí tovaru si zákazník tovar musí vizuálne skontrolovať. Zákazník má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou. Za poškodenie tovaru spôsobené pri preprave nenesieme zodpovednosť. V prípade poškodenia zásielky spôsobenej prepravou je kupujúci (zákazník) povinný informovať prepravcu a spísať s ním škodovú udalosť a rovnako informovat predávajúce o takejto skutočnosti. Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho.

10. Cena dopravy

Cena dopravného bude uvedená počas objednávania. Predajca si vyhradzuje právo zmeny prepravného v prípade, že sa jedná o rozmernejší náklad alebo vysokú poistnú sumu tovaru. O tejto zmene budete vopred informovaný e-mailom alebo telefonicky.

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od doručenia. Zákazník tovar vráti na vlastné náklady: osobne, kuriérom,a to nepoužívaný, v bezchybnom stave, originálnom a nepoškodenom balení. Žiadny nekompletný, zničený, poškodený, so známkami používania alebo zašpinený výrobok nebude prijatý. O vrátení tovaru musí do 7 dní od prevzatia výrobku informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zákazník má možnosť vybrať si iný tovar, alebo mu bude vrátená sumu za objednaný tovar (bez poštovného). NEPOSIELAJTE TOVAR NA DOBIERKU. V takom prípade zásielku neprevezmeme.  Po obdržaní vráteného tovaru, bude tovar skontrolovaný a po posúdení bezchybného stavu, Vám budú peniaze za tovar (bez poštovného) zaslané na Váš účet. Na vrátenie sumy si obchodník vyhradzuje lehotu 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Formulár odstupenie od kupnej zmluvy

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Tovar pripravený na základe požiadavky osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo na základe špeciálnej objednávky nie je možné vrátiť.

Pri objednaní tovaru na motocykle STARŠIE AKO 10 ROKOV, sa objednávka považuje za ŠPECIÁLNU a v tomto prípade tovar NIE JE možné vrátiť.

Adresa na vrátenie tovaru:

KTM Púchov

Streženická cesta 748

020 01 Púchov

8. Storno

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na špeciálnu objednávku", ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 80% z celkovej ceny tovaru. Objednávku môžete stornovať e-mailom alebo telefonickydo 24 hodín.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

- tovar sa už nevyrába, je vypredaný alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

Pri objednaní tovaru na motocykle STARŠIE AKO 10 ROKOV, sa objednávka považuje ZA ŠPECIÁLNU a v tomto prípade ju NIE JE MOŽNÉ STORNOVAŤ.

9. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ(zákazník). Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú(bez poštovného)

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

10. Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od vybraného prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. Pokiaľ áno, tak je povinný ďalej skontrolovať, či ozaj došlo k poškodeniu tovaru v zásielke. O prípadnom poškodení tovaru behom prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tak prepravcu ako i predávajúceho, najneskôr však do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru.

Ak je nutné tovar reklamovať, prosíme, zistené chyby oznámte čo najskôr predávajúcemu e-mailom na adresu info@ktmpu.sk, alebo písomne na adresu spoločne so základnými údajmi:

- vaše údaje

- aký tovar reklamujete

- dôvod reklamácie

- termín nákupu

Vzhľadom na to, že originálne diely KTM si vyžadujú odbornú montáž v autorizovanom servise, je k reklamacií potrebný doklad o odbornej montáži dielu. Bez toho nebude reklamácia akceptovaná.

Reklamačný protokol

11. Záruka

- Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

- Záruka sa NEVZŤAHUJE na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou a neodbornou inštaláciou, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.

- Na mechanické poškodenie sa záruka nevzťahuje !!!

- Tovar, ktorý reklamujete, je nutné vrátiť v pôvodnom obale.

- Povinnosťou je doklad o zakúpení.

- V prípade zistenia výrobnej chyby bude tovar vymenený kus za kus, alebo vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej čiastky sa nezapočítavajú ceny poštovného a balného.

- Ak vznikne škoda pri preprave tovaru, za vzniknutú škodu zodpovedá dopravca, nie predávjaúci.

- Záručná doba poskytovaná pri predaji tovaru je všeobecne 24 mesiacov odo dňa nákupu.

- Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.

- Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru.

12. Ochrana a spracovanie osobných dát

Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím. V priebehu tvorby objednávky sú dočasne uchovávané informácie, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky, ako je obsah nákupného košíka a vaše prihlasovacie meno.

Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať. Vyhlasujeme, že súhlas dotknutej osoby si nebudeme vynucovať, je založený výlučne na dobrovoľnosti kupujúceho(zákazníka)

Osobné údaje kupujúceho spracúvame výlučne za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to najmä pri vystavení faktúry/daňového dokladu, kontaktovaním kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručením objednaného tovaru prepravnou spoločnosťou, vybavením reklamácie a registrácie na našom Internetovom obchode.

Prevádzkovateľ internetového obchodu ktm-racing.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára, nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytované tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácii, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne a včasné vybavenie objednávky, t.j. Slovenská pošta,Direct Parcel Distribution,s.r.o, Geis-Group zabezpečujúce dodanie Vašej objednávky. Na prianie zákazníka prevádzkovateľ kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. O vymazanie svojich údajov z databázy alebo o zrušenie registrácie na ktm-racing.sk môžete požiadať prostredníctvom e-mailu: info@ktmpu.sk. O vymazaní údajov, resp. zrušení registrácie Vás budeme informovať e-mailom do 5 pracovných dní.

Využívaním našich služieb súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách e-mailom alebo telefonicky.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami

V Púchove, dňa 31.01.2014